Morfologia krwi

Morfologia krwi polega na sprawdzeniu składu krwi, znajdującej się w organizmie. Odbywa się to poprzez pobranie próbki krwi żylnej, w wyniku nakłucia zgięcia łokciowego lub opuszka palca. W tym drugim przypadku, badanie dotyczy krwi włośniczkowej.

W morfologii krwi ocenia się m.in. liczbę erytrocytów, białych krwinek. Badany jest również hematokryt. Po uzyskaniu tych wyników, oceniane są także inne parametry, jak średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych.

Na podstawie morfologii krwi można ocenić ogólny stan zdrowia. Badanie to umożliwia wykrycie stanu zapalnego lub rozwijających się schorzeń. Morfologia krwi powinna być obowiązkowo wykonana, w przypadku podejrzenia niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia krwi. Lekarz często zleca morfologię, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo występowania choroby, w trakcie której dochodzi do krwawienia wewnętrznego. Morfologia krwi jest również przydatna w wykryciu chorób o charakterze zapalnym.

Na podstawie uzyskanych wyników i ewentualnych odchyleń od prawidłowych wartości, można stwierdzić obecność choroby. Czasem jednak wyniki mogą być zróżnicowane, w zależności od konkretnego laboratorium. Spowodowane jest to m.in. metodyką badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *