Morfologia krwi

Morfologia krwi polega na sprawdzeniu składu krwi, znajdującej się w organizmie. Odbywa się to poprzez pobranie próbki krwi żylnej, w wyniku nakłucia zgięcia łokciowego lub opuszka palca. W tym drugim przypadku, badanie dotyczy krwi ...