Skład i funkcje krwi

lek na astmę bez recepty

Krew jest płynną tkanką, która składa się z osocza i zawieszonych w niej elementów morfologicznych. Osocze zalicza się do płynnych substancji, której zawartość stanowi przede wszystkim woda. W znacznie mniejszej ilości osocze złożone jest z takich białek, jak albuminy, globuliny oraz fibrynogen. Można w nim także wyróżnić składniki organiczne, jak glukoza czy aminokwasy oraz nieorganiczne, do których zaliczamy jony sodowe, potasowe czy magnezowe.

Podstawowym zadaniem osocza jest utrzymanie właściwego ciśnienia osmotycznego oraz zachowanie prawidłowego pH. Pełni również funkcję transportującą, głównie substancje odżywcze, hormony, jak również szkodliwe produkty przemiany materii. Ze względu na obecność globulin, ma także działanie ochronne.

Spośród elementów morfologicznych wyróżniamy krwinki białe (leukocyty), krwinki czerwone (erytrocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). Początkowo erytrocyty wytwarzane są w pęcherzyku żółciowym, następnie w wątrobie, a w późniejszym okresie życia, funkcję tą przejmuje szpik kostny. Erytrocyty mają owalny kształt a ich główną funkcją jest transport tlenu i dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki hemoglobinie.

Leukocyty produkowane są w czerwonym szpiku kostnym, część z nich wytwarzana jest również w grasicy, śledzionie i w węzłach chłonnych. Wyróżnia się 3 rodzaje leukocytów: granulocyty, limfocyty i monocyty. Trombocyty również produkowane są w czerwonym szpiku kostnym. Biorą one udział w procesie krzepnięcia krwi.

Fluarix Choligrip HOT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *