Jak funkcjonuje układ krążenia?

Chcąc poznać działanie układu krążenia, warto dowiedzieć się, jak zbudowane jest serce. Składa się ono z dwóch przedsionków i dwóch komór, które oddzielone jest zastawkami. Do przedsionków dochodzą żyły, a do komór tętnice. ...